Rekisteriseloste

TurunPassikuva.fi -verkkopalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Roolitustiikeri
1471594-7

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
J. Tervo
Email: asiakaspalvelu@turunpassikuva.fi

3. Rekisterin nimi
TurunPassikuva.fi-verkkopalvelun asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

-Palvelun toteuttaminen
-Ajanvarauspalvelun tuottaminen
-Asiakastapahtumien varmentaminen
-Markkinointi
-Analysointi ja tilastointi
-Mielipide- ja markkinatutkimukset, sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä palvelun omistajan muissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

-Yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
-Yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
-Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot.
-Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot.
-Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot.
-Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
-Nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut.
-Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

-Asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.
-Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Pyynnössä on mainittava reisterin nimi.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Tietojen poisto

Rekisteröitynyt voidaan poistaa kokonaan rekisteristä Rekisteröityneen pyynnöstä, jos avoinna olevia saatavia tai muita velvotteita ei ole.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tilat ovat lukitut ja valvotut.  Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

10. Tietojen säilytsaika

Tietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kun Rekisterin pitäjä pitää sitä tarpeellisena.

11. Evästeiden käyttö

Eväste eli cookie on erityinen tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi sivustolla käynnin yhteydessä.

Käytämme sivustollamme evästeitä palvelun toimivuuden varmistamiseksi ja liikenteen tarkkailuun.

Voit poistaa kertyneet evästeet selaimen asetuksista.

Emme kuitenkaan suosittele evästeiden poiskytkemistä kokonaan, koska tällöin palvelut eivät välttämättä toimi oikein.